Wróć   Forum Gothic - ArcaniA: Gothic 4 > Ogólnie o uniwersum > Gothic 3: Zmierzch Bogów > Porady i spoilery
Przeładuj stronę Kody do Ghotic 3 Zmierzch Bogów .

Odpowiedz
Narzędzia wątku Wygląd
Nieprzeczytane 21-09-14, 18:00   #1
klauduszenko
Chrząszcz
 
klauduszenko awatar
 
Zarejestrowany: wrzesień 2014
Posty: 3
Domyślnie Kody do Ghotic 3 Zmierzch Bogów .

Tipsy
Komenda Skutek
clear Usuwa dotychczasowe efekty uzyskane za pomocą konsoli
dispose Rozporządzanie przedmiotami z ekwipunku
fullhealth Regeneracja życia
give Umieszcza np. dane przedmioty w ekwipunku
god Włączenie/wyłączenie nieśmiertelności (nieskończenie wiele energii i many)
goto Wcielamy się w daną istotę
idkfa Uzyskanie wszystkich przedmiotów/zdolności, jakie istnieją w grze
spawn Wyświetlenie wszystkich wrogów i przedmiotów specjalnych
teach Naucza specyficznych zaklęć i/lub zdolności
teach all Naucza wszystkich zaklęć i/lub zdolności


Kody klawiszowe
Komenda Skutek
F6 Przyspiesza/hamuje czas gry
F7 Włączenie ruchu spowolniony (gracza)
NUM 7 OnIncEnclaveTheftCount
NUM 8 OnIncEnclaveMurderCount
NUM 9 OnIncPoliticalCrimeCount
F12 Wyjście z aplikacji
LEFT CTRL+S Przełącznik ogólnych statystyk
LEFT CTRL+M Przełącznik statystyk pamięci
RIGHT CTRL+M Statystyki pamięci screenów
F1 Zrobienie screena
F2 Przełącznik do trybu pełnoekranowego
F3 Włączenie trybu symulacji
LEFT CTRL+NUM 1 Przełącznik AvS Solid
LEFT CTRL+NUM 2 Przełącznik AvS Object Overdraw
LEFT CTRL+NUM 3 Przełącznik AvS Pixel Overdraw
LEFT CTRL+NUM 4 Przełącznik Performance Solid
LEFT CTRL+NUM 5 Przełącznik Performance Object Overdraw
LEFT CTRL+NUM 6 Przełącznik Performance Pixel Overdraw
LEFT CTRL+O Przełącznik Object Overdraw
LEFT CTRL+P Przełącznik Pixel Overdraw
LEFT CTRL+C Przełącznik Color Mapping
LEFT CTRL+U Przełącznik Solid Plus Wireframe
LEFT CTRL+G Wyświetlenie skrótów klawiszowych gry
LEFT CTRL+R Włączenie promieni
LEFT CTRL+RETURN Rozpoczęcie rozgrywki
LEFT CTRL+BACKSPACE Zakończenie rozgrywki
LEFT CTRL+F4 Pauza
LEFT CTRL+Q Kształty zderzenia
LEFT CTRL+F Kontrola ostrości
LEFT CTRL+W Obejrzenie ostrości
LEFT CTRL+SPACE Edytor przełączników
F8 Reset postaci gracza
LEFT CTRL+V Przełącznik roślinności
LEFT CTRL+E Cykl Postprocessing
LEFT CTRL+I Cykl Lightningmodes
LEFT CTRL+L Cykl Moving Light
SHIFT+S Przełącznik SpeedTree
LEFT CTRL+B Przełącznik Bounding Boxes
LEFT CTRL+PAGE UP Idź do kamery
LEFT CTRL+INSERT Uwolnienie kamery
LEFT CTRL+HOME Przytwierdzenie kamery
LEFT CTRL+K Ciągły bieg w przód
LEFT CTRL+SCROLL Pojedynczy krok
LEFT CTRL+H Idź do pozycji wyjściowej
LEFT CTRL+A Włączenie naprawy AI
LEFT CTRL+R Profiluj wszystko
LEFT CTRL+N Wyświetl nawigacji
LEFT CTRL+N+P Wstrzymanie nawigacji
LEFT CTRL+N+M Reset nawigacji
LEFT CTRL+H+CURSOR LEFT Przemieść wyjściowy punkt nawigacji w lewo
LEFT CTRL+H+CURSOR RIGHT Przemieść wyjściowy punkt nawigacji w prawo
LEFT CTRL+H+CURSOR UP Przemieść wyjściowy punkt nawigacji do góry
LEFT CTRL+H+CURSOR DOWN Przemieść wyjściowy punkt nawigacji w dół
LEFT CTRL+J+CURSOR LEFT Przemieść docelowy punkt nawigacji w lewo
LEFT CTRL+J+CURSOR RIGHT Przemieść docelowy punkt nawigacji w prawo
LEFT CTRL+J+CURSOR UP Przemieść docelowy punkt nawigacji do góry
LEFT CTRL+J+CURSOR DOWN Przemieść docelowy punkt nawigacji w dół
LEFT CTRL+0 Zmiksowanie animacji choduKody w konsoli Marvin
Komenda Skutek
god Włączenie/wyłączenie nieśmiertelności (nieskończenie wiele energii i many)
fullhealth Regeneracja życia
idkfa Uzyskanie wszystkich przedmiotów/zdolności, jakie istnieją w grze
defeat Coś, czego nie powinieneś używać!
audio.fAmbientVolume Ustawienie głośności otoczenia
audio.fEffectVolume Ustawienie głośności efektów
audio.fMasterVolume Ustawienie głównej głośności
audio.fMusicVolume Ustawienie głośności muzyki
audio.fVoiceVolume Ustawienie głośności dźwięków
camera.fAziSpeedScale Skaluje azymut prędkości kątowej dookoła celu (domyślnie: 1.0f)
camera.fElevSpeedScale Skaluje wznoszenie prędkości kątowej dookoła celu (domyślnie: 1.0f)
camera.fFieldOfView Przełącznik pola widzenia kamery (domyślnie: 90)
camera.fMaxDistToPlayer Ustawienie maksymalnej odległości przytwierdzenia kamery od postaci gracza
camera.fMoveSpeed Ustawienie szybkości przemieszczania uwolnionej kamery (domyślnie: 300.0f)
camera.fMoveSpeedAccel Ustawienie modyfikatora szybkości przemieszczania, jeśli wciśnięty SHIFT (domyślnie: 3.0f)
camera.fMoveSpeedDeccel Ustawienie modyfikatora szybkości przemieszczania, jeśli wciśnięty CTRL (domyślnie: 0.5f)
camera.fRelaxCamera sets the camera pos relax factor
camera.fRelaxDist sets the camera dist relax factor
camera.fRelaxFOV sets the camera fov relax factor
camera.fRelaxPlayer sets the player pos relax factor
camera.fRelaxXAxis sets the camera x axis relax factor
camera.fRelaxYAxis sets the camera y axis relax factor
camera.SetMode Ustawienie aktualnego trybu kamery
camera.ShowPosition Ukazanie aktualnej pozycji kamery
camera.ToggleModeChange Aktywowanie/dezaktywowanie trybu zmian kamery
caps.DisableAlphaRendering
caps.DisableModuleRendering
caps.DisableStencilTesting
caps.EnableDynamic
VisualsRendering
caps.EnableLightMaps
caps.EnableObjectVPTHCCulling
caps.EnableOcclusionCulling
caps.EnableStaticVisualsRendering
caps.EntityProcessingRangeSphere Zmienia zasięg EnterProcessing, musi być większy niż zasięg przetwarzania
caps.EntityROI Zmienia zasięg przetwarzania, musi być mniejszy niż zasięg EnterProcessing
caps.FarClippingPlane changes far clipping plane
caps.FarClippingPlaneLowPoly changes far clipping plane for lowpoly mesh
caps.GlobalVisualLoDFactor Global property for visual mesh lodding: 1.0f = default value & 1.0 use only for high end systems, & 1.0 for slower machines
caps.OCCheckThreshold
caps.OCPixelOverdrawThreshold
caps.RenderDebug Włącza symulację informacji o jednostkowych naprawach
caps.ScreenObjectDistanceCulling Simple distance screen metric object distance culling used. Culls all objects under threshold
compile navigation (re)kompiluje nawigację otoczenia!
console.font Definiuje czcionkę okna tworzenia
console.dimy Zdefiniowanie wysokości y konsoli (domyślnie: 250)
console.dimx Zdefiniowanie szerokości x konsoli (domyślnie: szerokość wykonawcy)
console.posy Zdefiniowanie pozycji y (piksele) konsoli (domyślnie: 0)
console.posx Zdefiniowanie pozycji x (piksele) konsoli (domyślnie: 0)
console.filterlevel defines the spy filter level (default 5)
console.outputlines Definiuje liczbę zbuforowanych wykonanych linii w konsoli (domyślnie: 5000)
colorscheme Wybiera następne ustawienie kolorystyki
control Kontroluje daną jednostkę lub jednostkę ośrodka/edytora, jeśli nie została nadana nazwa (przypisane do: LEFT CTRL+F)
DebugShowDiffMem shows memory diff output in zspy and traceview
DebugShowMem shows memory output in zspy and traceview
DisablePrefetcher Disables prefetcher
dispose Rozporządzanie przedmiotami z ekwipunku
dViewGameKeys() Wyświetla wszystkie aktywne skróty klawiszowe gry i akcje naprawcze na ekranie (przypisane do: LEFT CTRL+G)
edit Edytuje bieżący podmiot
EnablePrefetcher Enable prefetcher
focus.ShowTA() Włącza tryb naprawczy ośrodka AI (przypisane do: LEFT CTRL+A)
game.bTestMode Włącza/wyłącza tryb testowy, 0: wyłączone, 1: włączone (domyślnie: 1)
game.Chat() Rozpoczyna sesję irc chatu
game.ForceCrash Zgadnij co!
game.ForceFloatException causes a floating point exception!
game.SetTime Ustawienie czasu świata gry
game.ShowVersion Wyświetla aktualną wersję gry
game.WatchFPS Otwiera kontrolę statystyk z wydajnością fps
give Umieszcza np. dane przedmioty w ekwipunku
goto Wcielamy się w daną istotę
gotocamera beams player to camera position (assigned to key: LEFT CTRL+PAGE UP)
illumination.CycleLightningModes cycles through all lightning modes (assigned to key: LEFT CTRL+I)
illumination.CycleMovingLight cycles through all moving light modes (assigned to key: LEFT CTRL+L)
illumination.SetPixel
HemispherePixelLightning Ustawienie oświetlenia na tryb półkuli pikselowej
illumination.SetSimpleLightning Ustawienie oświetlenia na tryb prosty
illumination.SetVertex
HemispherePixelLightning Ustawienie oświetlenia na tryb półkuli wierzchołkowej
illumination.SetVertex
HemisphereVertexLightning Ustawienie oświetlenia na tryb półkuli wierzchołkowej
invisibility Coś, czego nie powinieneś tego używać!
kill Coś, czego nie powinieneś tego używać!
music.bEnableAutoUpdate enables or disables automatic updates
music.bEnableTriggers enables or disables accepting triggers
music.sDayTime Ustawienie czasu dziennego
music.sLocation Ustawienie lokacji
music.sSituation Ustawienie sytuacji
PhysicFPS steps the physicscene at [n] fps
physics.dToggleActorAxes Toggles the visualization of the axes of the physic actors
physics.dToggleBodyAxes Toggles the visualization of the axes of the bodies of the physic actors
physics.dToggleContactForce Toggles the visualization of the contact forces acting on the bodies of the physic actors
play ani syntax: play ani [a1] [a2] [ib] [name] plays the ani [a1] to [a2] with optional blending [ib]
player.fForwardSpeedMax Ustawienie maksymalnej szybkości (naprzód) postaci gracza w m/s (domyślnie: 300.0)
player.GotoStartPosition() beams the player to the starting point (assigned to key: LEFT CTRL+H)
spawn Wyświetlenie wszystkich wrogów i przedmiotów specjalnych
trigger Wywołuje daną jednostkę lub jednostkę ośrodka/edytora, jeśli nie została nadana nazwa
version Wyświetla wersję silnika
quit Zamyka okno aplikacji
history Wyświetla historię wpisanych komend
help Wyświetla linię pomocy dla każdej komendy
clear Usuwa dotychczasowe efekty uzyskane za pomocą konsoli
physics.dToggleBodyMassAxes Toggles the visualization of the mass-axes of the bodies of the physic actors
physics.dToggleRays Pokazuje promień naprawionych linii (przypisane do: LEFT CTRL+R)
physics.dToggleStatistics Shows some physics debug output
Remotedebugger starts a remote debugging session on the target machine [localhost], if nothing entered
show position Pokazuje aktualną pozycję kamery
spy.AddComment Dodaje linię komentarza w podglądzie
stats.dToggleGlobal() Toggles global scene-debug-output (assigned to key: LEFT CTRL+S)
teach Naucza specyficznych zaklęć i/lub zdolności
timer.fTimeScale Ustawienie wartości skali czasu (domyślnie: 1.0)
toggle memdebug Testuje pamięć dla wykrycia błędów (powolne!)
untrigger untriggers the given entity or the focus/editor entity if no name given
view.dShowLabels() visualizes all relevant label psets
view.dShowLights() visualizes all relevant light psets
view.dShowNavigation() visualizes all relevant navigation psets (assigned to key: LEFT CTRL+N)
watch Kontroluje daną jednostkę lub jednostkę ośrodka/edytora, jeśli nie została nadana nazwa (przypisane do: LEFT CTRL+W)
world.ToggleFolder Aktywacja/dezaktywacja danego folderu sektora
world.ToggleSector Aktywacja/dezaktywacja danego sektora


Z góry dziękuje
RPG
klauduszenko jest offline  
Góra Odpisz z cytowaniem
Odpowiedz


Narzędzia wątku
Wygląd

Zasady postowania
Nie Możesz wysyłać nowe wątki
Nie Możesz wysyłać odpowiedzi
Nie Możesz wysyłać załączniki
Nie Możesz edytować swoje posty

vB code jest Wł.
UśmieszkiWł.
kod [IMG] jest Wł.
kod HTML jest Wył.
Skocz do forum

Podobne wątki
Wątek Autor wątku Forum Odpowiedzi Ostatni post / autor
Magiczna siła mod do g3 zmierzch bogów. czeresniaczek1 Pomoc Techniczna [G3] 2 06-12-12 15:26
Czy działał by mi Zmierzch Bogów? Bezi85 Pomoc Techniczna [G3] 4 24-08-12 09:28
Zmierzch Bogów POMOCY!!! TRAVERS Pomoc techniczna 2 27-01-11 22:10
Kody do Gothic 3: Zmierzch Bogów Hans92 Porady i spoilery 7 17-02-10 00:07


Powered by vBulletin® Version 3.6.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.