Wróć   Forum Gothic - ArcaniA: Gothic 4 > FAQ
Przeładuj stronę Lista kodów vB

Kod vB
Kody vB jest to zestaw znaczników bazujący na języku HTML z którym być może miałeś/aś już styczność. Pozwalają one formatować wiadomości w taki sam sposób jak pozwala na to HTML, ale maja znacznie prostszą składnię i nie sa wstanie uszkodzic wyglądu i układu całej przeglądanej strony. Możliwość lub konieczność używania kodów vB jest ustalana przez administratora danego forum, tak wiec powinieneś zapoznać się z zasadami zanim wyślesz jakąś wiadomość.

Poniżej znajduje się lista kodów vB których możesz użyć do formatowania swoich wiadomości.
Lista kodów vB
[b], [i], [u] Pogrubienie / Pochylenie / Podkreślenie
[color] Kolor
[size] Wielkość
[font] Czcionka
[highlight] Podświetlenie
[left], [right], [center] Lewo / Prawo / Środek
[indent] Akapit
[email] Link Email
[url] Link URL
[thread] Link do Wątku
[post] Link do Postu
[list] Lista wypunktowana / Zaawansowana lista
[img] Obrazki
[code] Kod
[php] Kod PHP
[html] Kod HTML
[quote] Cytat
[noparse] Stop vB Code Parsing
[attach] Załącznik
[spoiler] Spoiler
[strike] Przekreślenie
[yt] YouTube
Niewłaściwe użycie kodu vB:
  • [url] www.vbulletin.com [/url] - nie umieszczaj spacji pomiędzy nawiasami a tekstem.
  • [email]myname@domain.com[email] - drugi nawias musi zawierać slash przed słowem kluczowym ([/email])

Pogrubienie / Pochylenie / Podkreślenie
The [b], [i] and [u] tags allow you to create text that is bold, italic and underlined.
Sposób Użycia [b]wartość[/b]
[i]wartość[/i]
[u]wartość[/u]
Przykład Użycia [b]ten tekst jest pogrubiony[/b]
[i]ten tekst jest pochyły[/i]
[u]ten tekst jest podkreślony[/u]
Przykładowy Efekt ten tekst jest pogrubiony
ten tekst jest pochyły
ten tekst jest podkreślony

Kolor
The [color] tag allows you to change the color of your text.
Sposób Użycia [color=Opcja]wartość[/color]
Przykład Użycia [color=blue]ten tekst jest niebieski[/color]
Przykładowy Efekt ten tekst jest niebieski

Wielkość
The [size] tag allows you to change the size of your text.
Sposób Użycia [size=Opcja]wartość[/size]
Przykład Użycia [size=+2]ten tekst jest o 2 wymiary większy niż normalnie[/size]
Przykładowy Efekt ten tekst jest o 2 wymiary większy niż normalnie

Czcionka
The [font] tag allows you to change the font of your text.
Sposób Użycia [font=Opcja]wartość[/font]
Przykład Użycia [font=courier]ten tekst jest pisany czcionką courier[/font]
Przykładowy Efekt ten tekst jest pisany czcionką courier

Podświetlenie
The [highlight] tag allows you to emphasize your text.
Sposób Użycia [highlight]wartość[/highlight]
Przykład Użycia [highlight]ten tekst jest podświetlony[/highlight]
Przykładowy Efekt ten tekst jest podświetlony

Lewo / Prawo / Środek
Tagi [left], [right] i [center] pozwalają na zmianę wyrównania tekstu.
Sposób Użycia [left]wartość[/left]
[center]wartość[/center]
[right]wartość[/right]
Przykład Użycia [left]ten tekst jest wyrównany do lewej strony[/left]
[center]ten tekst jest wyrównany do środka[/center]
[right]ten tekst jest wyrównany do prawej strony[/right]
Przykładowy Efekt
ten tekst jest wyrównany do lewej strony
ten tekst jest wyrównany do środka
ten tekst jest wyrównany do prawej strony

Akapit
Tag [indent] pozwala na ustawienie akapitu.
Sposób Użycia [indent]wartość[/indent]
Przykład Użycia [indent]ten tekst jest pisany z akapitem[/indent]
Przykładowy Efekt
ten tekst jest pisany z akapitem

Link Email
The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Sposób Użycia [email]wartość[/email]
[email=Opcja]wartość[/email]
Przykład Użycia [email]myname@domain.com[/email]
[email=myname@domain.com]kliknij tutaj aby wysłać do mnie email.[/email]
Przykładowy Efekt myname@domain.com
kliknij tutaj aby wysłać do mnie email.

Link URL
The [url] tag allows you to link to other websites and files. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Sposób Użycia [url]wartość[/url]
[url=Opcja]wartość[/url]
Przykład Użycia [url]http://forum.gothic.phx.pl[/url]
[url=http://forum.gothic.phx.pl]Forum Gothic - ArcaniA: Gothic 4[/url]
Przykładowy Efekt http://forum.gothic.phx.pl
Forum Gothic - ArcaniA: Gothic 4

Link do Wątku
The [thread] tag allows you to link to threads by specifying the thread id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Sposób Użycia [thread]threadid[/thread]
[thread=threadid]wartość[/thread]
Przykład Użycia [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Kliknij Tutaj![/thread]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Przykładowy Efekt http://forum.gothic.phx.pl/showthread.php?t=42918
Kliknij Tutaj!

Link do Postu
The [post] tag allows you to link to posts by specifying the post id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Sposób Użycia [post]postid[/post]
[post=postid]wartość[/post]
Przykład Użycia [post]269302[/post]
[post=269302]Kliknij Tutaj![/post]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Przykładowy Efekt http://forum.gothic.phx.pl/showthread.php?p=269302#post269302
Kliknij Tutaj!

Lista wypunktowana
Tag [list] pozwala na tworzenie prostych, wypunktowanych list bez określania opcji. Wewnątrz każdy punkt należy oznaczać tagiem [*].
Sposób Użycia [list]wartość[/list]
Przykład Użycia [list]
[*]1 element listy
[*]2 element listy
[/list]
Przykładowy Efekt
  • 1 element listy
  • 2 element listy

Zaawansowana lista
Tag [list] pozwala na tworzenie rozbudowanej listy z wyróżnionymi opcjami. Opcja może przybierać wartość 1 (dla listy numerowanej), A (dla listy alfabetycznej z drukowanymi literami), a (dla listy alfabetycznej z małymi literami), I (dla listy z dużymi rzymskimi literami) lub i (dla listy z małymi rzymskimi literami).
Sposób Użycia [list=Opcja]wartość[/list]
Przykład Użycia [list=1]
[*]1 element listy
[*]2 element listy
[/list]

[list=a]
[*]1 element listy
[*]2 element listy
[/list]
Przykładowy Efekt
  1. 1 element listy
  2. 2 element listy
  1. 1 element listy
  2. 2 element listy

Obrazki
The [img] tag allows you to embed images within your posts. You can also combine this tag with the [url] tag to make images become links.
Sposób Użycia [img]wartość[/img]
Przykład Użycia [img]http://forum.gothic.phx.pl/styles/gothics/statusicon/forum_new.gif[/img] (Brak linka)

[url=http://www.vbulletin.com] [img]http://forum.gothic.phx.pl/styles/gothics/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Link dołączony)
Przykładowy Efekt (Brak linka)

(Link dołączony)

Kod
The [code] tag switches to a fixed-width (monospace) font and preseves all spacing.
Sposób Użycia [code]wartość[/code]
Przykład Użycia [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Przykładowy Efekt
Kod:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

Kod PHP
The [php] tag performs the same function as the [code] tag, but also adds syntax highlighting for PHP code. Although it is designed for PHP, it may correctly highlight some other C-like languages.
Sposób Użycia [php]wartość[/php]
Przykład Użycia [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Przykładowy Efekt
Kod PHP:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


Kod HTML
The [html] tag allows you to perform syntax highlighting for HTML code.
Sposób Użycia [html]wartość[/html]
Przykład Użycia [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Przykładowy Efekt
Kod HTML:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Cytat
The [quote] tag allows you to attribute text to someone else.
Sposób Użycia [quote]Cytat[/quote]
[quote=Nazwa użytkownika]wartość[/quote]
Przykład Użycia [quote]vBulletin[/quote]
[quote=John Percival]vBulletin[/quote]
[quote=John Percival;946092]vBulletin[/quote]
Przykładowy Efekt
Cytat:
vBulletin
Cytat:
Napisał John Percival
vBulletin
Cytat:
Napisał John Percival Zobacz post
vBulletin

Stop vB Code Parsing
The [noparse] tag allows you to stop the parsing of vB Code.
Sposób Użycia [noparse][b]wartość[/b][/noparse]
Przykład Użycia [noparse][b]vBulletin[/b][/noparse]
Przykładowy Efekt [b]vBulletin[/b]

Załącznik
The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.
Sposób Użycia [attach]attachmentid[/attach]
Przykład Użycia [attach]12345[/attach]
Przykładowy Efekt

Spoiler
Ukrywa tekst
Sposób Użycia [spoiler]wartość[/spoiler]
Przykład Użycia [spoiler]Ukryty tekst[/spoiler]
Przykładowy Efekt
Spoiler 

Przekreślenie
Pozwala przekreślić nieaktualny tekst.
Sposób Użycia [strike]wartość[/strike]
Przykład Użycia [strike]Przekreślony tekst[/strike]
Przykładowy Efekt Przekreślony tekst

YouTube
Załącza flimik z YouTube'a. Numer należy wyciąć z adresu: http://www.youtube.com/watch?v=numer
Sposób Użycia [yt]wartość[/yt]
Przykład Użycia [yt]numer[/yt]
Przykładowy Efekt


Powered by vBulletin® Version 3.6.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.